O spoločnosti

V roku 2004 vznikla firma, ktorá pôsobila v oblasti stavebníctva ako fyzická osoba a pôsobila v Košickom regióne, kde mala možnosť získavať skúsenosti od kvalitných firiem, v dôsledku čoho je práca firmy po odbornej stránke vysoko hodnotená. Dôležitým kritériom firmy je spokojný zákazník. Našou neustálou snahou je zlepšovanie kvality všetkého čo robíme, a preto sme držiteľmi rôznych certifikátov od rôznych výrobcov kvalitných izolačných materiálov. V roku 2008 zmenila firma spôsob podnikania z fyzickej osoby na spoločnosť s ručením obmedzeným. Prenajatím priestorov v Humennom sme presunuli pôsobnosť do Humenného čoho výsledkom sú ďalšie zrealizované stavby. V dôsledku aktuálnych trendov a požiadaviek na trhu, sa firma zamerala na činnosť izolatérstvo.

Čo zahŕňa všetky stavebné izolácie, ako sú:

- tepelné izolácie (zatepľovanie obvodových plášťov budov)
- vodotesné izolácie (izolácie plochých striech, izolácie spodných stavieb a izolácie bazénov a jazierok)
- zvukové izolácie (deliacich priečok, hlučných prevádzok a pod.)

K týmto činnostiam bezpodmienečne patrí aj rekonštrukcia balkónov a lódžií bytových domov, pri ktorých sa vyžaduje vysokokvalitná realizácia s dobrou prípravou na teoretickej úrovni a používanie kvalitných materiálov od renomovaných firiem preverených v praxi a dlhoročnou zárukou.